Prava članova

  • sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela- birati i biti biran u tijela Udruge
  • pravo na pomoć Udruge pri ostvarivanju prava na području socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja,
  • pravo na pomoć Udruge na opskrbu pomagalima,
  • koristiti pravo na odmor i oporavak u odmaralištima Hrvatskog saveza slijepih
  • tražiti od Udruge razmatranje svih pitanja od interesa za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama Statuta Udruge,
  • sudjelovati na organiziranim druženjima i izletima udruge