Ciljevi udruge

Opći cilj  programa je pronalazak članova i njihovo učlanjivanje u Udruge, te ostvarivanje njihovih svih prava na temelju sljepoće na području županije:

Specifični ciljevi:

  • Prevencija sljepoće i njihova rehabilitacija
  • Pravna zaštita
  • Savladavanje teškoće življenja u teškim životnim uvjetima ( zdravstvenim i financijskim)
  • Podrška dosadašnjim članovima, za njihove potrebe i probleme
  • Povećanje integracije slijepih i slabovidnih u širu lokalnu zajednicu, čime se sprječava institucionalizacija.
  • Ostvarivanje prava članova
  • Unaprijediti kvalitetu života slijepih i slabovidnih kroz konzumaciju svih usluga koje društvo pruža.